GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

La data de 11.11.2014, ora 10 în incinta Grădinii Botanice (Institut) a AŞM va avea loc susţinerea tezei de doctor a doamnei pretendent Ioniţa Olga

                                                                         
                                                                                       Se anunţă susţinerea tezei de doctor
   Pretendent        Ioniţa  Olga
   Conducător      Negru  Andrei
   Consiliul ştiinţific specializat  D 11.164.01-01_
   Tema tezei:  „Structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale subfamiliei Cichorioideae Kitam.
                          (spaţiul dintre Prut şi Nistru)”
    Specialitatea   Botanica_
    Data     11.11.2014
    Ora   1000
    Local     Grădina Botanică (I) a AŞM
 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil). Au fost publicate 9 articole în reviste recenzate de categoria  B şi C.

Rezumatul tezei
Problematica abordată
Familia Asteraceae este cea mai numeroasă din totalitatea familiilor de plante superioare de pe Terra, care cuprinde circa 22000 de specii, cu o răspândire foarte largă în diverse condiţii ecologice şi zone climaterice. Cercetări planificate a asteraceelor în volumul subfamiliei Cichorioideae Kitam., ca unitate taxonomică aparte, din flora teritoriului dintre Prut şi Nistru nu au fost efectuate. Multe aspecte ce ţin de sistematica subfamiliei Cichorioideae (număr, volumul speciei, caracterele distinctive, delimitarea speciilor, genurilor, răspândirea) sunt discutabile. De aceea cercetarea subfamiliei Cichorioideae taxonomic, bioecologic şi corologic este foarte actuală, iar rezultatele acestui studiu vor servi la rezolvarea problemelor atât fundamentale, cât şi aplicative ce ţin de domeniul conservării biodiversităţii.
 
Conţinutul de bază al tezei
 A fost stabilită componenţa taxonomică a subfamiliei Cichorioideae, ca unitate taxonomică distinctă de rang înalt, din flora spaţiului dintre Prut şi Nistru, elaborat conspectul floristic al subfamiliei, ce include 77 de specii, ce aparţin la 17 genuri, 7 subgenuri şi 32 de secţii; evidenţiate 5 specii noi pentru flora întregului spaţiu cercetat şi 2 specii noi pentru flora Republicii Moldova; efectuată cartografierea speciilor şi întocmite hărţi corologice pentru fiecare taxon în studiu; evidenţiată lista speciilor rare de cicorioidee din flora studiată şi efectuată categorisirea acestora conform ultimilor cerinţe a UICN.
 
Principalele rezultate obţinute
Stabilită structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale subfamiliei Cichorioideae Kitam. din familia Asteraceae şi definitivată componenţa taxonomică a florei teritoriului în studiu (spaţiul dintre Prut şi Nistru). Evidenţiată lista speciilor rare de Cicorioidee şi determinată categoria de periclitare pentru elaborarea măsurilor de conservare.