GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Vicepreşedintele Academiei Române, academician Cristian Hera, a vizitat Grădina Botanică din Chişinău

Grădina Botanică (Institut) a AŞM, instituţie care face cinste nu doar Academiei de Ştiinţe a Moldovei, oraşului, dar şi întregii ţări, l-a avut ca oaspete de onoare pe vicepreşedintele Academiei Române, academician Cristian Hera, sosit la Chişinău, la 12 iunie, de Ziua Academiei, cu ocazia înmânării însemnelor de Membru de Onoare al AŞM. Distinsul savant a fost însoţit în vizita sa de acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedintele AŞM.

                                                                       

Oaspeţii au fost întâmpinaţi de directorul instituţiei, dr. Alexandru Teleuţă care a prezentat informaţii generale despre Grădina Botanică. Mărturisind pasiunea sa pentru plante, academicianul român a fost invitat să viziteze mai multe colecţii şi expoziţii, care reprezintă mândria instituţiei, printre care expoziţiile Rosarium, Lianarium şi Grădina de pomi cu coroana dirijată, fiind admirate şi colecţiile de plante medicinale, colecţiile de plante floricole decorative, furajere şi alte colecţii, importante pentru economia naţională. Atenţia Domniei Sale a fost atrasă de frumuseţea plantelor tropicale, exotice din Oranjeria Grădinii Botanice, menţinută cu grijă şi, după cum s-a exprimat însuşi distinsul invitat, cu deosebit entuziasm, de către colaboratorii instituţiei.

Un interes deosebit a prezentat agregatul eolian, utilizat preponderent pentru iluminarea teritoriului Grădinii Botanice. Agregatul este o elaborare a Universităţii Tehnice din Moldova, realizata în cadrul unui program de stat, condus de academicianul Ion Bostan.

Savanţii au discutat şi despre activitatea ştiinţifică şi managerială a instituţiei, valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a instituţiei. De asemenea, a fost menţionată importanţa completării genofondului de plante al Grădinii Botanice.

Academicianul Cristian Hera a exprimat recunoştinţa pentru că programul scurt al acelei zile a inclus şi vizita sa la Grădina Botanică şi astă pentru că, deşi a fost de câteva ori la Chişinău, niciodată nu a vizitat această minunată instituţie. „Am rămas profund impresionat de directorul Grădinii Botanice, cu un entuziasm deosebit şi cu o pricepere profesională deosebită, dar, în acelaşi timp, şi de colaboratorii cu care am stat de vorbă. Pentru că în condiţiile atât de dificile, mai ales din punct de vedere economico-financiar, acea Grădină Botanică poate fi susţinută numai prin entuziasm şi pasiune. Şi acolo am găsit cu prisosinţă şi cu mare bucurie entuziasmul şi pasiunea de care este nevoie în asemenea condiţii”, a remarcat acad. Cristian Hera, savantul care a făcut România cunoscută în întreaga lume prin cercetările ştiinţifice fundamentale în domeniul ştiinţei solurilor şi a agriculturii.

Academician Cristian Hera s-a născut la 18 decembrie 1933, la Ploieşti, România. Este vicepreşedinte al Academiei Române, inginer agrochimist, doctor în agronomie, doctor docent în ştiinţe, preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române, membru titular al Academiei Române din 2004.

Galerie foto