GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Propuneri cu privire la perfectarea managementului GB(I) a AȘM:

I. Măsuri pentru reducerea cheltuielilor la menținerea GB
- Utilizarea maximă a sistemului de irigare automată și obținerea unei economii de 60 mii lei pentru procedurile de irigare (salarizarea muncitorilor, cheltuieli de transport, combustibil etc.);
- Reducerea volumului de apă utilizat la menținerea colecțiilor de plante tropicale prin aplicarea tehnologiei de aspersiune;
- Reducerea volumului de lucru manual și a cheltuielilor pentru menținerea colecțiilor și expozițiilor, care va aduce o economie de cca 50 mii lei anual (aplicarea pe larg a metodelor biologice de combatere a bolilor și vătămătorilor);
- Instalarea agregatului eolian pentru producerea energiei electrice și obținerea unei economiei respective;
- Instalarea cazanului pentru producerea energiei termice din biomasă (peleți) și respectiv reducerea volumului de gaz utilizat în aceste scopuri;
- Debranșarea de la agentul termic și energie electrică pe timp de iarnă a Blocului de laboratoare (blocul A) și trecerea colectivului în Blocul B- economie cca 500 mii lei;

II. Măsuri pentru sporirea veniturilor din activități de antreprenoriat:
- Sporirea volumului de reproducere și a calității materialului săditor destinat realizării (aplicând irigarea, îngrășăminte, specii de plante valoroase etc. );
- Fondarea grupului pentru producere și marketing (cu promovarea planului de realizări, reclama producției);
- Fondarea punctelor complexe de realizare (material saditor, substrat, îngrășeminte, utilaj pentru grădinărit, materiale pentru protecția plantelor etc.);
- Trecerea treptată la producerea materialului săditor în containere;
- Actualizarea asortimentului de plante destinate economiei naționale;
- Elaborarea și promovarea instrumentelor și mecanismelor de stimulare a colectivului pentru activități de antreprenoriat;
- Promovarea măsurilor de sporire a competitivității producției, obținute în baza cercetărilor științifice;
- Trecerea serelor de la Blocul Biotehnologic la producerea materiei prime, destinate economiei naționale;
- Promovarea măsurilor de atragere a vizitatorilor prin lărgirea activităților de divertisment pe teritoriul GB.

III. Măsuri pentru îmbunătățirea managementului financiar-contabil:
- Asigurarea respectării Legii cu privire la sistemul de salarizare a sectorului bugetar nr 355-XVI din 23.12. 2005; a HG nr.47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angagatilor din sfera stiinţei si inovării; a HG nr.724 din 26.06.2006 cu privire la mijloacele speciale a organizaţiilor subordonate AȘM;
- Respectarea ordinului Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.X.1996 şi a ordinului nr.93 din 19.07.2010;
- Efectuarea salarizării colaboratorilor GB AȘM în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr 355-XVI din 23.12. 2005; a HG nr.47 din 12.01.2007; a HG nr.381 din 13.04.2006;
- Efectuarea inventarierii patrimoniului , mijloacelor circulante şi ale surselor financiare, conform regulamentului de inventariere aprobat prin ordinul Ministrul Finanţelor nr.27 din 28.04.2004;
- Elaborarea regulamentului provizoriu privind evaluarea și ţinerea evidenței contabile a genofondului GB(I) a ASM;
- Respectarea cu stricteţe a modului de prestare a serviciilor de arendă a spaţiilor GB(I) în conformitate cu prevederile Codului Civil și Legii bugetului de stat pe anii respectivi etc.

Directorul
Grădinii Botanice (Institut) a AŞM - dr. Alexandru TELEUŢĂ