GB

National Botanical Garden(Institute) "Alexandru Ciubotaru"

Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru Orizont Europa pentru 2023-2024 la 6 decembrie 2022

Comisia Europeană a adoptat principalul program de lucru Orizont Europa pentru perioada 2023 – 2024, prin intermediul căruia aproximativ 13,5 miliarde EUR vor fi dedicate sprijinirii cercetătorilor și inovatorilor din Europa în vederea găsirii unor soluții revoluționare la provocările de mediu, energetice, digitale și geopolitice.
Ca parte a programului mai amplu de cercetare și inovare al UE, Orizont Europa, în valoare de 95,5 miliarde EUR, finanțarea va contribui la atingerea de către UE a obiectivelor sale climatice, la creșterea rezilienței energetice și la dezvoltarea tehnologiilor digitale esențiale. Ea va viza și acțiuni specifice menite să sprijine Ucraina, să stimuleze reziliența economică și să contribuie la o redresare sustenabilă de pe urma pandemiei de COVID-19. Finanțarea va contribui la consolidarea ecosistemului european de cercetare și inovare, inclusiv printr-o participare mai largă a cercetătorilor și inovatorilor din întreaga Europă, printr-o mai mare mobilitate și finanțare pentru infrastructuri de cercetare de nivel mondial.
Mai multe detalii le găsiți aici:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ho...

 

imagini: