GB

National Botanical Garden(Institute) "Alexandru Ciubotaru"

Susținută teza de doctor în științe biologice

La data de 28.12.2021, în incinta Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, a avut loc susținerea tezei de doctor în științe biologice a doamnei SFECLĂ Irina, la specialitatea 164.01 Botanică. Tema tezei: „Particularitățile bioecologice ale reprezentanților genului Kniphofia Moench în condițiile Republicii Moldova”.
Conducător științific: Sîrbu Tatiana, doctor în științe biologice, conf. cercetător.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Bb6EB7mx8