GB

National Botanical Garden(Institute) "Alexandru Ciubotaru"

Ziua Internațională a Științei pentru pace și dezvoltare 2021

În fiecare an, la data de 10 noiembrie, este marcată Ziua Internaţională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, proclamată la 2 noiembrie 2001 în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO.
Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sfera ştiinţei și inovării este menită să sublinieze importanța și relevanța științei pentru societate și faptul că știința, pacea și dezvoltarea sunt interconectate.
Destinul pe care l-ați ales este unul neordinar și captivant, ce implică enorme capacități intelectuale, cunoștințe, studii, tenacitate, pasiune și dăruire de sine. Știința necesită timp, efort și minuțiozitate, iar contribuția Dumneavoastră în dezvoltarea acesteia este demnă de apreciat.
Cu prilejul acestei zile importante pentru comunitatea științifică, adresăm colectivului Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și întregii comunități științifice sincere felicitări și urări de sănătate, înțelepciune, perseverență, forță creatoare, capacitate și consecvență pentru transformarea ideilor în realități, bunăstare și apreciere la justa valoare.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare 2021, instituția expune rezultatele științifice valoroase obținute prin implementarea proiectelor de cercetare la Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”:
- Completat genofondul GBNI cu 338 taxoni noi: 120 – plante lemnoase; 22 – plante medicinale, aromatice și condimentare; 104 – plante tropicale; 78 – plante floricole; 14 – plante furajere și energetice.
- Identificate 2 specii de plante vasculare (Odontarrhena obtusifolia (Steven ex DC.) C.A.Mey.; Schivereckia doerfleri (Wettst.) Bornm.) și 2 specii de macromicete (Saproamanitathiersii (Bas) Redhead, Vizzini, Drehmel et Contu; Amanita echinocephala (Vittad.) Quél.) noi pentru flora Republicii Moldova (Figura 1).


- Identificate noi sectoare de vegetație forestieră cu valoare conservativă ridicată (ÎS ”Hînceşti-Silva”, OS Logănești, parcelele 12-16, 19-22); identificate și descrise 42 resurse genetice forestiere noi de gorun, stejar pedunculat, stejar pufos și fag din 4 întreprinderi silvice; stabilite tipurile de stațiuni, compoziția floristică și fitocenotică, producția de fân, valoarea nutritivă și energetică a pajiștilor din 3 localități din Parcul Național Orhei; calculat stocul de carbon în ecosistemele forestiere și pajiști din zona de centru-vest a republicii (Figura 2).


- Evidențiate particularitățile biomorfologice ale speciilor medicinale Scutellaria altissima L., S. baicalensis Georgi, S. albida L., Digitalis lanata Ehrh. în condiții ex situ și determinat conținutul și componența uleiului volatil la speciile aromatice Escholtzia stauntonii Benth și Mentha x piperita var. citrata (Figura 3).


- Inoculate 3 soiuri noi de arbuști fructiferi netradiționali (Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 'Dr. Szymanowski', Lonicera caerulea L. (L. kamtschatica) 'Leningradzkiy Welican' și 'Bakczarskaja Jubilejnaja' și 2 soiuri de mur ('Natchez' și 'Loch Tay') (Figura 4).


- Efectuate cercetări biochimice ale fructelor unor taxoni noi de arbuști fructiferi netradiționali (Lonicera caerulea L., Lycium barbarum L., Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, soiurile de mur 'Natchez', 'Loch Tay' și 'Melana') care au scos în evidență calitatea acestora și valoarea nutrițională pentru fortificarea sănătății organismului uman.
- Efectuate hibridări dirijate și obținută germoplasmă de Hemerocallis L., Paeonia L., Chrysanthemum L; descrise 6 forme și hibrizi noi de plante ornamentale; pregătite și testate pentru DUS soiurile: ′Andromeda′ de Paeonia lactiflora Mill.; ′Capitolina′ de Chrysanthemum indicum (L.) Ness.; ′Capitolina′ și ′Frumoasa′ de Hemerocallis hybrida Hort (Figura 5).


- Obținute 2 brevete pentru soi de plantă acordate de AGEPI:
1) Soiul 'Argentina' la Sorghum almum Parodi nr. 344/30.04.2020, autori: Țîței, V.; Teleuță, A.
2) Soiul 'Titan' la Miscanthus giganteus J.M.Greef, Deuter ex Hodk., Renvoize, nr. 348/30.04.2020, autori: Țîței, V.; Teleuță, A. (Figura 6).


Rezultatele cercetărilor în perioada 2020 - 2021 au fost publicate în 160 lucrări științifice, inclusiv: 7 monografii/manuale, 2 broșuri, 26 articole în reviste internaționale, 5/54 articole în reviste recenzate din Republica Moldova, categoria B/C, 12 articole în culegeri internaționale; 20 articole în culegeri naţionale, 34 teze la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Realizările Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” au fost menționate cu 6 medalii de aur, 1 – argint 2 medalii și 7 diplome; la expozițiile internaționale pentru promovarea Resurselor Vegetale.
În cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” au fost efectuate cercetări în 5 proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023.
În anul 2020 a fost organizată conferința științifică (cu participare online) consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”. Total participanți peste 200 persoane, din Republica Moldova și România.
În anul 2020 -2021 cercetătorii din cadrul GBNI au participat la peste 80 emisiuni de promovare a științei la posturi de radio, TV și internet. Instituția a participat activ la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni, ediția 2020.
GBNI publică anual Revista Botanică („Journal of Botany”) în 2 volume.
Au fost susținute, 1 teză de doctor, 2 teze de licență și 6 teze de master. Vom menționa, că în echipa proiectului participă 30% de tineri cercetători, printre care 6 doctoranzi.